Visitation

Tilbuddene i Voksen Pædagogiske Tilbud modtager borgere både fra Herlev kommune og andre kommuner.

Som borger og pårørende er I altid velkomne til at kontakte tilbuddene for et besøg før en evt. visitationsprocedure sættes i gang. Kontakt

Borgere der bor i Herlev Kommune og ønsker visitation til et tilbud skal henvende sig til Herlev Kommunes afdelingen for Handicap og Psykiatri på telefon 44528652
eller på mail handicap-ogpsykiatri@herlev.dk

Borgere fra andre kommuner, der ønsker at blive visiteret til:

Botilbuddene Skovgården eller Højsletten, skal henvende sig  til  egen kommunale sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Funktionsleder Kirsten Breinholt, Voksen Pædagogiske Tilbud, Ametystvej 24A, 2730 Herlev eller på sikker mail: vpt@herlev.dk.  Funktionsleder Kirsten Breinholt kan kontaktes på tlf. 44 52 60 80

Der laves i samarbejde med myndighedsafdelingen i Herlev Kommune en indledende vurdering af, om borgeren opfylder kriterier for botilbud i Herlev Kommune. Oplysninger om borgerens handicap, fysiske og psykiske funktionsniveau sendes herefter til relevante og/eller ansøgte tilbud, hvor lederen vurderer om borgeren er omfattet af målgruppen, vil være velplaceret  og om de efterspurgte ydelser kan tilbydes.

Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud træffer afgørelse og sender svar til handlekommunen. Såvel borger, pårørende som sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte botilbuddets leder med spørgsmål eller for at aftale et besøg på botilbuddet.

Herlev Kommunes Bofællesskaber, skal henvende sig  til  egen kommunale sagsbehandler, der kan kontakte Tilbudsleder Lars Holbøll på tlf. 44 52 63 75, der kan oplyse om evt.  ledige pladser  i Bofællesskaberne.

Job & Aktivitetscenter Hørkær, skal henvende sig til egen kommunal sagsbehandler, der sender bestilling og betalingstilsagn til Job & Aktivitetscenter Hørkær med relevante oplysninger og bilag.

Job & Aktivitetscenter Hørkær
Hørkær 4
2730 Herlev
E-mail: hoerkaer@herlev.dk

Hvis oplysningerne anses for utilstrækkeligt kan sagsbehandleren blive anmodet om yderligere oplysninger. Det oplyses i svaret på ansøgningen, om ansøgeren afvises (ikke indenfor målgruppen m.m.), om der aktuelt er ledige pladser – og om ansøgeren kan tilbydes plads eller om ansøgeren noteres på en liste som interesseret i et tilbud.

Læs mere om tilbuddet på Tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk