Tilsyn

Der føres tilsyn på tilbuddene efter gældende regler.

Formålet med tilsyn er at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddene. Tilsynsbesøg bruges også som et værktøj til at skabe opmærksomhed på eventuelle udfordringer, sådan at de kan håndteres i tide.

Botilbuddene Skovgården og Højsletten er underlagt årlige fagligt tilsyn fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden og Risikobaseret Sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.
Herudover fører lokale Brandmyndigheder samt Levnedsmiddelkontrollen og Arbejdstilsynet tilsynsbesøg ad hoc.

Bofællesskaberne er underlagt fagligt tilsyn fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden.
Herudover fører  lokale Brandmyndigheder og Arbejdstilsynet tilsynsbesøg ad hoc.

Job & Aktivitetscenter Hørkær er underlagt fagligt tilsyn fra Herlev Kommune. Fra 2018 og fremad gennemføres dette af Socialtilsynet i Region Hovedstaden.
Herudover fører lokale Brandmyndigheder samt Levnedsmiddelkontrollen og Arbejdstilsynet tilsynsbesøg ad hoc.

På tilbuddenes hjemmesider er linket til Tilbudsportalen, hvor vurdering af det seneste faglige tilsynsbesøg findes.