Tilbuddene

Voksen Pædagogiske Tilbud består af følgende tilbud:

Et døgndækket botilbud; Skovgården oprettet jf. Lov om almene boliger § 105 stk. 2, og med tilknyttet socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85 for 24 borgere

Et døgndækket botilbud; Højsletten jf. SEL. § 108 til 24 borgere

Seks Bofællesskaber, oprettet jf. Lov om almene boliger § 105 stk. 2, med tilknyttet socialpædagogisk støtte i dag- og tidlige aftentimer med i alt 24 pladser. Der er til bofællesskaberne tilknyttet et Værested jf. SEL. § 104, hvor der tilbydes aktivitets- og samværstilbud. Der er yderligere tilknyttet en Udegående funktion, der yder individuelt udmålt socialpædagogisk støtte jf. SEL. § 85 til ca. 30 personer i selvstændige boliger

Et Job- og Aktivitetscenter; Hørkær jf. SEL. §§ 103 og 104, hvor der i dagtimerne, på hverdage, gives beskyttet beskæftigelses- og aktivitets og samværs-tilbud til 105 borger.

For at læse mere  - klik på tilbuddene herunder: