Takster

Tilbuddenes ydelser gives efter Lov om Social Service (SEL)  og Lov om Almene Boliger (ABL) og takstreguleres årligt.
Tilbuddenes takster opkræves som en takst pr. døgn (365 d/å)

Takster  for 2019 er:

Botilbuddet Skovgården, botilbudslignende tilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85.

Døgntakst:

Takstgruppe C, Moderat støtte, Kr.1549,-
Takstgruppe D1, Svær støtte, Kr.2072,-
Takstgruppe D2, Svær støtte, Kr.3118,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne:

Takstgruppe C, Kr. 269,- pr. dag
Takstgruppe D1, Kr. 404,- pr. dag
Takstgruppe D2, Kr. 807,- pr. dag

Læs mere om ydelser og den differentiere takst i Ydelsesbeskrivelse_Skovgården_2019

 

Botilbuddet Højsletten, botilbud efter SEL § 108.

Døgntakst:

Takst, Moderat til svær støtte, Kr. 2178,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne.

Takst, Kr. 432,- pr. dag

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_Højsletten_2019

 

Herlev Kommunes Bofællesskaber, Botilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85

Bofællesskabs-Takst 1, kr. 574,-
(Peberhaven 29,  2. sal og Peberhaven 29, 3. sal)

Bofællesskabs-Takst 2,  Kr. 969,-
(Sønderlundvej og Tubberupvænge)

Bofællesskabs-Takst 3, kr. 1151,-
(Sennepshaven og Peberhaven 29, 1. sal)

For borgere fra andre kommuner end Herlev Kommune opkræves en takst pr. fremmøde i Værestedet Peberkværnen kr. 350,-

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_BOF_2019

 

Job & Aktivitetscenter Hørkær

Takster er udregnet og opkræves 365 d/år

§ 103 værksted    kr. 418,-
§ 104 dagcenter   kr. 533-
§ 104 daghjem     kr. 710,- 

Herudover er der fastsat en række takster for tilbud med særligt støttebehov:

§ 104 daghjem 2  kr. 933,-  (planlagt normering   2 borgere pr. medarbejder) 
§ 104 daghjem 3  kr. 1629,- (planlagt normering  1 borger pr. medarbejder)

I forbindelse med visitation af borgere med specielle handicaps/syndromer og behov, kan takst suppleret med individuelle støttetimer beregnes.