Ledelse og administration

Voksen Pædagogiske Tilbud ledes af Funktionsleder Kirsten Breinholt og en ledergruppe af tilbudsledere.
Se kontaktinformationer her

I Voksen Pædagogiske Tilbud løses administrative opgaver af 3 administrative medarbejdere. Disse har arbejdsplads på tilbuddene
Skovgården, Højsletten og Hørkær.
En faglig koordinator løser tværgående opgaver i Voksen Pædagogiske Tilbud

Se  VPT organisationsdiagram