Ledelse og administration

Voksen Pædagogiske Tilbud ledes af Funktionsleder Kirsten Breinholt og en ledergruppe af tilbudsledere.
Se kontaktinformationer her

I Voksen Pædagogiske Tilbud løses administrative opgaver af 4 administrative medarbejdere. Disse har daglig arbejdsplads på tilbuddene
Skovgården, Højsletten, Juvelhuset og Hørkær.
En faglig koordinator løser tværgående opgaver i Voksen Pædagogiske Tilbud
En sundhedsfaglig koordinator er ansat pr. 1. januar 2020.

Se  VPT organisationsdiagram