Aktivitetsnetværk

Beboerne på botilbuddene og i bofællesskaberne kan deltage i forskellige aktiviteter på tværs af tilbuddene.
Venskaber kan vedligeholdes og opbygges.

Høstfest og bålhygge
Vejret viste sig fra sin bedste side en skøn september aften, da der blev holdt høstfest. Spejderne i Klauzdal gruppe havde velvilligt udlånt deres grund og bålhus til arrangementet.
Der blev skrålet og trommet med på kendte sange og hygget med sandwich og muffins.